Bjørn Olav 27.juni 2007 Skriv ut E-post

 

Faksimile

Metodistkirken på ville og farlige veier

John Wesley

Jeg undres på hva hellighetsforkynneren, og grunnleggeren av Metodistkirken, John Wesley, ville ha sagt, om han hadde visst hva norske metodister, har besluttet på sin årskongress denne uka. Han ville med stor sannsynlighet ha latt tårene renne, og ropt om nåde for de som nå åpenbart lever i strid med Guds ord. Det ville også en mann som Samuel Chadwick ha gjort. De ville ha kalt dagens metodister tilbake til å stå for Guds ord. På den ene siden står kirkesamfunnet fast ved Metodistkirkens offisielle nei til homofilt samlevende prester og diakoner, samtidig som prester, diakoner og lege medlemmer, står fritt til å uttrykke uenighet og til å arbeide for en eventuell endring i kirkens syn på homofilt samliv! Nå kan ikke praktiserende homofile bli prester eller diakoner i Metodistkirken, men nattverdbordet skal være åpent for praktiserende homofile og de skal ha fulle medlemsrettigheter. De som står for det gamle bibelske synet på homofili, skal ikke forkynne eller undervise at praktiserende homofile går fortapt. Når jeg leste disse nedslående nyhetene i Vårt Land i går, kom jeg til å tenke på Jesu ord i Matt 12,25: "Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående." Det er uendelig trist at ennå et kirkesamfunn beveger seg bort fra Guds ord, og lærer i strid med hva Gud tydelig og klart sier er synd. La oss be for våre brødre og søstre i Metodistkirken, at de vender tilbake til sin kirkes røtter.Vi trenger mer enn noensinne det hellighetsbudskapet metodistene kom med. Derfor er vedtaket på årskongressen så tragisk.

posted by Bjørn Olav

Faksimilen er hentet fra http://bjornolav.blogspot.com/